Medulosuprarenala MSR

Reprezintă porţiunea medulară a glandelor suprarenale. Anatomic şi funcţional, medulara glandei suprarenale este un ganglion simpatic, ai cărui neuroni nu au prelungiri. Hormonii secretaţi de medulară se numesc catecolamine: adrenalina-epinefrina,… Read more »

Corticosuprarenala

Glandele suprarenale Sunt glande pereche, situate la polul superior al rinichiului. Fiecare este formată dintr-o porţiune corticală, periferică, CSR şi una medulară, MSR, diferite din punct de vedere embriologic, anatomic… Read more »

Paratiroidele

Sunt patru glande mici, situate câte două pe faţa posterioară a lobilor tiroidieni. Conţin: – celulele principale, secretă parathormonul PTH – celulele parafoliculare, identice cu cele de la tiroida, secretă… Read more »

Timusul

Este o glandă localizata retrosternal, cu structură mixtă: – de epiteliu secretor,  de glandă endocrină  în prima parte a ontogenezei, până la pubertate cand involuează, fără să dispară complet. –… Read more »

Epifiza – Glanda pineală

Este situată între tuberculii cvadrigemeni superiori. Anatomic şi funcţional, are conexiuni cu epitalamusul, cu care formează un sistem neurosecretor epitalamo-epifizar. Epifiza secretă: melatonina, cu acţiune frenatoare asupra funcţiei gonadelor vasotocina,… Read more »

Chimie – problema 19

La obţinerea acetilenei din metan, 30% din metan se descompune în elemente, iar restul se transformă în acetilenă şi hidrogen. În aceste condiţii, care va fi procentul (în volume) de… Read more »