Category Archives: probleme

Chimie – problema 19

La obţinerea acetilenei din metan, 30% din metan se descompune în elemente, iar restul se transformă în acetilenă şi hidrogen. În aceste condiţii, care va fi procentul (în volume) de… Read more »

Chimie – problema 14

Într-un vas Erlenmayer se găseşte o soluţie de 0,02 M de KMnO4 alcalinizată. Prin soluţia din vas se barbotează etenă până la decolorarea soluţiei şi apariţia unui precipitat brun. Dacă… Read more »

Chimie – problema 9

La dehidrogenarea etanului rezultă etenă şi hidrogen. Amestecul gazos rezultat conţine 20% hidrogen (în volume). Care este procentul de etan descompus? a) 75%; b) 50%; c) 25%; d) 100%; e)… Read more »