Monthly Archives: August 2019

Deglutitia

– este procesul prin care  bolurile alimentare sunt transportate din cavitatea bucală în stomac – este un act reflex motor desfăşurat în trei timpi: 1. Timpul bucal – este voluntar… Read more »

DIGESTIA

Digestia cuprinde totalitatea transformărilor mecanice, fizice şi chimice pe care le suferă alimentele de-a lungul tubului digestiv pentru a rezulta cele mai simple substanțe nutritive care să poată fi absorbite… Read more »