Manifestările contracției musculare

      No Comments on Manifestările contracției musculare

1. ELECTRICE
– sunt reprezentate de potenţialul de acţiune al fibrei musculare
– stimularea fibrelor musculare pe cale naturala – de la placa motorie sau artificială – cu curent electric, provoacă apariţia unui potenţial de acţiune
– potentialul de actiune propagat în lungul fibrei are o viteză de 30 m/s
– potenţialele de acţiune ale unei unităţi motorii se sumează, dând potenţialele de placă motorie
– înregistrarea activitații electrice a întregului muşchi sau a unităţilor motorii componente se numeste electromiograma

2. CHIMICE
– sunt iniţiate prin mecanismul de cuplare excitaţie-contracţie
– asigură energia necesară proceselor mecanice
– metabolismul muscular este anaerob în primele 45-90 de secunde ale unui efort moderat sau intens, timp necesar aparatului cardiovascular să regleze aportul de oxigen
– după primele 2 minute de efort, necesităţile energetice sunt satisfăcute în cea mai mare parte aerob

3. MECANICE
– se studiază cu ajutorul miografului

SECUSA :
– se obtine prin aplicarea unui stimul unic, cu valoare prag și  determină o contracţie musculară unică
– are următoarele componente:

  • faza de latenţă:

– 0,01 s la muschiul striat

– durează din momentul aplicării excitantului şi până la apariţia contracţiei

– în timpul acestei faze, are loc manifestarea electrică a contracţiei, a cărei durată depindede tipul de muşchi

  • faza de contracţie durează în medie 0,04 s
  • faza de relaxare durează 0,05 s.

– poate fi izometrică sau izotonică
– durata totală a secusei este de 0,1 s
– amplitudinea ei variază proporţional cu intensitatea stimulului aplicat, până la o valoare maximă; fapt ce se explică prin antrenarea în contracţie a unui număr tot mai mare de fibre musculare, pe măsură ce intensitatea stimulului creşte.

Exemple de secusă: frisonul, sistola cardiacă, contracţia obţinută în urma reflexului miotatic

TETANOS:
– dacă se folosesc stimuli repetitivi, la intervale mici şi regulate, curba rezultată este o sumaţie de secuse numit tetanos – contracţie tetanică
– este de 2 feluri:
tetanus incomplet, al cărui grafic prezintă un platou dinţat, exprimând sumarea incompletă a secuselor la stimularea repetitivă cu frecvenţă joasă de 10-20 stimuli/ secundă
tetanos complet, al cărui grafic prezintă un platou regulat, exprimând sumaţia totală a secuselor, obţinută prin aplicarea stimulilor cu o frecvenţă mult mai mare: 50-100 stimuli/secundă
Toate contracţiile voluntare ale muşchilor din organism sunt tetanosuri şi nu secuse, deoarece comanda voluntară se transmite la muşchi prin impulsuri cu frecvenţă mare.

4. TERMICE
– se datorează fenomenelor biochimice din fibra musculară
– randamentul contracţiei masei musculare este de 30%, ceea ce înseamnă că 70% din energia chimică se transformă în energie caloric.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *