Transformarea izocoră

      No Comments on Transformarea izocoră

Transformarea izocoră este transformarea suferită de o masă constantă de gaz ideal la volum constant.

Legea transformaării izocore:

p = p0 (1 + β t)

unde: p0 – volumul la 0 oC
p – volumul la temperatura t
β  – coeficient termic al presiunii
[β]SI = grad-1 = oC-1

Legea lui Charles sau legea transformării izocore este o lege a gazelor ce a fost descoperită de fizicianul francez Jacques Charles în anul 1787.

Jacques Charles a demonstrat că la supunerea unui gaz la o transformare izocoră, raportul dintre presiunea și temperatura acestuia se menține constant:

Într-o transformare izocoră presiunea gazului se modifică direct proporțional cu temperatura:

  • Scade  temperatura => scade presiunea
  • Crește temperatura => crește presiunea

Explicația moleculară a legii lui Charles constă în faptul că prin ridicarea temperaturii unui gaz crește viteza medie a moleculelor sale, acestea se ciocnesc mai frecvent de pereții vasului și au un impact mai puternic, astfel crește presiunea efectuată de moleculele gazului asupra acestora.

Reprezentare grafică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *