Monthly Archives: February 2018

Corticosuprarenala

Glandele suprarenale Sunt glande pereche, situate la polul superior al rinichiului. Fiecare este formată dintr-o porţiune corticală, periferică, CSR şi una medulară, MSR, diferite din punct de vedere embriologic, anatomic… Read more »

Paratiroidele

Sunt patru glande mici, situate câte două pe faţa posterioară a lobilor tiroidieni. Conţin: – celulele principale, secretă parathormonul PTH – celulele parafoliculare, identice cu cele de la tiroida, secretă… Read more »

Timusul

Este o glandă localizata retrosternal, cu structură mixtă: – de epiteliu secretor,  de glandă endocrină  în prima parte a ontogenezei, până la pubertate cand involuează, fără să dispară complet. –… Read more »

Epifiza – Glanda pineală

Este situată între tuberculii cvadrigemeni superiori. Anatomic şi funcţional, are conexiuni cu epitalamusul, cu care formează un sistem neurosecretor epitalamo-epifizar. Epifiza secretă: melatonina, cu acţiune frenatoare asupra funcţiei gonadelor vasotocina,… Read more »

Chimie – problema 19

La obţinerea acetilenei din metan, 30% din metan se descompune în elemente, iar restul se transformă în acetilenă şi hidrogen. În aceste condiţii, care va fi procentul (în volume) de… Read more »

Neurohipofiza

Hormonii ADH  şi oxitocina, sunt secretaţi în hipotalamusul anterior și depozitați în neurohipofiză, iar punerea lor în circulaţie se face sub influenţa hipotalamusului prin tija pituitară. ADH, hormonul antidiuretic, vasopresina… Read more »