Termodinamica – notiuni introductive

      No Comments on Termodinamica – notiuni introductive
Difuzia – se numește difuzie fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanțe printre moleculele altei substanțe indiferent de starea de agregare a acesteia.
Agitația termică – moleculele oricărei substanțe indiferent de starea de agregare a acesteia se află într-o mișcare dezordonată și continua a cărei intensitate crește odată cu creșterea temperaturii.
Molecula
Reprezintă cea mai mică paticulă dintr-o substanță cu structură chimică biatomică ce mai
păstrează proprietățile chimice ale substanței respective.
Masele atomilor și moleculelor sunt foarte mici și se exprimă în unități atomice de masă (u).
Unitatea atomică de masă reprezintă a 12-a partea din masa izotopului de carbon C1412.
1 u = 1,66 ⋅ 10-27 Κg = 1 Dalton
m0 = u ⋅ mr , masa unei molecule.
Se numește masă atomică relativă numărul care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă. Este o mărime adimensională.
Se numește masă moleculară relativă numărul care arată de câte ori masa unei molecule este mai mare decât unitatea atomică de masă. Este o mărime adimensională.
Se numește mol cantitatea de substanță a cărei masă exprimată în grame este egală cu masa moleculară relativă a substanței respective.
Caracteristicile molului:
  1. Masa molară – reprezintă masa unui mol și se notează cu μ (miu)
[μ]SI =1 Kg/mol
μ = mr ⋅ g/mol sau μ = mr ⋅ Kg/mol
  1. Numărul de molecule dintr-un mol de substanță este același indiferent de natura substanței și se numește numărul lui AVOGADRO (Na)
Na = 6,023 ⋅ 1023 molecule / mol
Numărul lui avogadro este egal cu inversul unității tomice de masă:
  1. Volumul molar – reprezintă volumul unui mol de substanță.
[Vμ]SI =1 m3/mol
Observație!
În condiții normale de presiune și temperatură:
t = 0 oC
p = 1 atm = 105 Pa,
volumul unui mol de gaz este 22,4 l/mol indiferent de natura gazului.
În aceleași condiții de presiune și temperatură un mol dintr-un gaz oarecare ocupă același volum.
Cantitatea de substanță – ν (niu)
Este o mărime fizică fundamentală si se poate exprima astfel:
m = masa de substanță
  μ = masa molară a substanței
N = numărul de particule (atomi sau moli)
Na = numărului lui Avogadro
V = volumul de substanță
Vμ = volumul molar
Concentrația unei substanțe – n
Reprezintă numărul de molecule din unitatea de volum.
Densitatea pentru solide se determina frecvent la 20 oC, iar pentru lichide și gaze la 0 oC.
Raportul dintre masa unui corp și masa unui volum egal dintr-un alt corp (de obicei apă distilată la 20 oC) se numește densitate relativă.
Presiunea – p
Se definește prin raportul dintre forță și unitatea de suprafață.
F = forța,
S = suprafața.
Presiunea hidrostatică – este presiunea exercitată de o coloană de lichid.
p = ρ ⋅ g ⋅ h
ρ = densitatea
g = accelerația gravitațională
h = înălțimea coloanei de lichid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *