Paratiroidele

Sunt patru glande mici, situate câte două pe faţa posterioară a lobilor tiroidieni. Conţin: – celulele principale, secretă parathormonul PTH – celulele parafoliculare, identice cu cele de la tiroida, secretă… Read more »

Timusul

Este o glandă localizata retrosternal, cu structură mixtă: – de epiteliu secretor,  de glandă endocrină  în prima parte a ontogenezei, până la pubertate cand involuează, fără să dispară complet. –… Read more »

Epifiza – Glanda pineală

Este situată între tuberculii cvadrigemeni superiori. Anatomic şi funcţional, are conexiuni cu epitalamusul, cu care formează un sistem neurosecretor epitalamo-epifizar. Epifiza secretă: melatonina, cu acţiune frenatoare asupra funcţiei gonadelor vasotocina,… Read more »

Chimie – problema 19

La obţinerea acetilenei din metan, 30% din metan se descompune în elemente, iar restul se transformă în acetilenă şi hidrogen. În aceste condiţii, care va fi procentul (în volume) de… Read more »

Neurohipofiza

Hormonii ADH  şi oxitocina, sunt secretaţi în hipotalamusul anterior și depozitați în neurohipofiză, iar punerea lor în circulaţie se face sub influenţa hipotalamusului prin tija pituitară. ADH, hormonul antidiuretic, vasopresina… Read more »

Chimie – problema 14

Într-un vas Erlenmayer se găseşte o soluţie de 0,02 M de KMnO4 alcalinizată. Prin soluţia din vas se barbotează etenă până la decolorarea soluţiei şi apariţia unui precipitat brun. Dacă… Read more »

Transformarea izoterma

Este cunoscută ca Legea Boyle Mariotte. Reprezintă transformarea suferită de o masă constanta de gaz ideal la temperatură constantă. Un exemplu de astfel de transformare apare într-un cilindru închis în… Read more »

Adenohipofiza

Este situată anterior, dar se întinde şi posterior, înconjurând aproape complet neurohipofiza.  Hormonii adenohipofizei sunt: * Hormoni nonglandulotropi – nu acționează asupra altor glande endocrine. STH, hormonul somatotrop, hormon de… Read more »